Política privacitat


1. Dades de candidats:

En compliment de les estipulacions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (“LOPD”)l i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Correu Electrònic, l'informem que les dades personals facilitades en aquest formulari i mitjançant els diferents medis telemàtics seran objecte de tractament i incorporats a un fitxer automatitzat i/o manual de dades de caràcter personal creat sota la responsabilitat d'aquesta entitat, notificat i inscrit a l'Agència de Protecció de Dades, amb la finalitat de ser utilitzats, única i exclusivament per a participar en els processos de selecció de Valors Projectes Educatius, pel que podran ser comunicats a altres empreses del grup o afins amb aquesta fi. Si no desitja que les seves dades siguin recollits i conservats, deu explícitament fer-nos-el saber per comunicació escrita en 10 dies. En qualsevol moment pot accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de la informació que sobre les seves dades obra en poder de Valors Projectes Educatius (Iniciatives Professionals i Publicitàries, SL), amb domicili en C/ Hipòlit Làzaro, 26 08025 Barcelona.

2. Dades de centres o AMPES:

En compliment de les estipulacions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (“LOPD”)l i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Correu Electrònic, l'informem que les dades facilitades en aquest formulari i mitjançant els diferents medis telemàtics seran objecte de tractament i incorporats a un fitxer automatitzat i/o manual de dades de caràcter personal creat sota la responsabilitat d'aquesta entitat, notificat i inscrit a l’Agència de Protecció de Dades, amb la finalitat de ser utilitzats, única i exclusivament per proporcionar-li les novetats comercials de Valors Projectes Educatius, pel que podran ser comunicats a altres empreses del grup o afins amb aquesta fi. Si no desitja que les seves dades siguin recollits i conservats, deu explícitament fer-nos-el saber per comunicació escrita en 10 dies. En qualsevol moment pot accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de la informació que sobre les seves dades obra en poder de Valors Projectes Educatius (Iniciatives Professionals i Publicitàries, SL), amb domicili en C/ Hipòlit Làzaro, 26 08025 Barcelona.